Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’ne göre yılın ilk dokuz ayında forex işlem hacmi yüzde 143 artarak 12,5 trilyon TL’ye ulaştı.

forex islem hacminde yuzde 143'luk artisTürkiye Sermaye Piyasaları Birliği’nin (TSPB) açıkladığı verilere göre 2015 Eylül sonu itibarıyla aracı kurumların toplam varlıkları 15 milyar TL, özkaynağı ise 4 milyar TL oldu. Toplam gelirler, özellikle kaldıraçlı işlemlerden elde edilen gelirlerin etkisiyle bir önceki yılın aynı dönemine göre %46 artarak 1,6 milyar TL’ye çıktı. Gelirlerin giderlerden daha hızlı artmasıyla sektörün net dönem kârı da %33 artarak 362 milyon TL oldu.

Yılın ilk dokuz ayında aracı kurumların pay senedi işlemleri geçen yılın aynı dönemine kıyasla %19 artarak 1,5 trilyon TL olurken, kaldıraçlı işlem hacmi de %143 artarak 12,5 trilyon TL’ye ulaştı.

•    2015’in ilk dokuz ayında aracı kurumların pay piyasası işlem hacmi yıllık olarak %19 artarak 1,5 trilyon TL’ye yükseldi. Bu işlemlerin %53’ünü işlem hacmi en yüksek on aracı kurum gerçekleştirirken, işlemlerin %24’ü internet üzerinden gerçekleşti. Yabancı yatırımcıların toplam işlemlerdeki payı %22 oldu.

•    2015 yılının ilk dokuz ayında 66 aracı kurum ve 4 banka vadeli işlemlerde 826 milyar TL’lik işlem hacmine ulaştı, yabancı yatırımcıların bu üründeki payı 5 puan artışla %29’a yükseldi.

•    Kaldıraçlı işlem (foreks) hacminde de hızlı artış devam ederken, toplam işlem hacmi 12,5 trilyon TL’ye ulaştı.

•    Aracı kurumların istihdam ettiği kişi sayısı daha az tecrübeli ve genç çalışanların iş gücüne dâhil olmasıyla 6.139’a çıkarken, sektörün genel eğitim seviyesi arttı.

Aracı kurumların kârı yılın ilk dokuz ayında %33 arttı

•    2015 yılının ilk dokuz ayı itibarıyla aracı kurum sektörünün toplam varlıkları 15 milyar TL’ye, özkaynakları da 4 milyar TL’ye yaklaştı. Toplam gelirler %46 artışla 1,6 milyar TL’ye çıktı.

•    Sektörün en önemli gelir kaynağı olan aracılık gelirleri, işlem hacimlerindeki artışın etkisiyle %36 artarak 960 milyon TL’ye ulaştı. Bu gelirlerin %41’ini pay senedi işlemleri oluştururken, kaldıraçlı işlemlerden elde edilen gelirlerin aracılık gelirlerindeki payı %45’e yükselerek pay senetlerini geçti.

•    Kurum portföyüne yapılan işlemlerden elde edilen gelirler, bir aracı kurumun yaptığı türev işlemlerin etkisiyle üç misline (251 milyon TL) çıktı.

•    Toplam giderler ise %26 artışla 1,2 milyar TL’yi aştı. Bu tutarın yarısını personel giderleri oluşturdu.

•    Gelirlerin giderlerden daha hızlı artmasıyla sektörün net dönem kârı %33 artarak 362 milyon TL oldu. Analize dâhil edilen 78 kurumdan 53’ü kâr, 25’i zarar etti.

0