Kaldıraçlı işlemlerde kaldıraç oranı 100:1’den 10:1’e düşürüldü.

Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri ile yan hizmetlere ilişkin esaslar hakkında tebliğde kaldıraç oranına ilişkin düzenlemeler resmi gazetede yayımlandı.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan yatırım hizmetleri ve faaliyetleri ile yan hizmetlere ilişkin esaslar hakkında tebliğde yapılan değişiklik ile kaldıraçlı alım satım işlemlerine ilişkin azami kaldıraç oranı 100:1’den 10:1’e düşürüldü.

Değişiklikle, ayrıca işlemlere başlayabilmek için asgari 50,000 TL veya muadili döviz tutarında başlangıç teminatı yatırılması zorunluluğu getirildi.

Forex

Bu suretle bireysel yatırımcıların forex‘de yüksek kaldıraca dayalı risk almalarının ve düşük tutarlı tasarruflar için yüksek kaldıracın yol açacağı muhtemel mağduriyetlerin önlenmesi hedefleniyor.

Duyuruya göre, 1:10 kaldıraç uygulaması ve 50,000 TL başlangıç teminatı bulundurma yükümlülüğü bugün itibariyle yürürlüğe girecek.

Aracı kurumlar nezdindeki mevcut açık pozisyonların yeni düzenlemeyle uyumlu hale getirilmesi için 45 gün geçiş süresi verildi.

0