Yeni OVP`ye göre, e-İhracat Stratejisi uygulamaya geçirilerek, Türk mal ve hizmetlerinin uluslararası piyasalarda e-ihracat yoluyla yer alması sağlanacak. İhracatçıların kur riskini azaltmak amacıyla İhracatta Döviz Kuru Riski Sigorta Sistemi kurulacak. Türkiye`nin dünyada önemli bir fuarcılık merkezi haline gelmesi için gerekli altyapı oluşturulacak. Geleneksel ürünlerin üretim ve ihracatı özel olarak desteklenecek.

Türk mallarının dünyaya internet üzerinden satışı için e-İhracat Stratejisi hayata geçirilecek.

AA muhabirinin, 2018-2020 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program’dan (OVP) derlediği bilgilere göre, önümüzdeki yıl 169 milyar dolar, program sonunda da 195 milyar dolar olarak gerçekleşmesi hedeflenen ihracatın artırılması için yeni tedbirler devreye alınacak.

Bu çerçevede, yüksek teknolojili ürünlerin ihracatına yönelik destekler, sektörlerin ihtiyaçları doğrultusunda çeşitlendirilecek. Mal ve hizmet ihracatına ilişkin devlet yardımlarının başvuru usulleri kolaylaştırılacak.

KUR RİSKİNE ÖNLEM

Türk lirası ile ticaretin toplam ticaret içindeki payının yükseltilmesi teşvik edilecek. İhracatçıların kur riskini azaltmak amacıyla İhracatta Döviz Kuru Riski Sigorta Sistemi kurulacak ve kullanımı yaygınlaştırılacak.

Ekonominin ihtiyaç duyduğu uluslararası yatırımların girişinin artırılması için uluslararası doğrudan yatırım stratejisi hazırlanarak hayata geçirilecek.

Sektörel nitelikli uluslararası yurt içi fuarlar desteklenerek Türkiye’nin dünyada önemli bir fuarcılık merkezi haline gelmesi için altyapı oluşturulacak. Yurt dışı müteahhitlik ve müşavirlik sektörü, yurt içi üretim ve ihracata katkı yapacak şekilde desteklenecek. Uluslararası kabul gören bir helal belgelendirme ve akreditasyon altyapısı oluşturulacak. Geleneksel ürünlerin üretim ve ihracatı özel olarak desteklenecek. Gümrük Birliğinin güncellenmesine yönelik resmi müzakerelere başlanacak.

TÜRK MALI İNTERNETTEN SATILACAK

turk malina online ihracat yolu aciliyore-İhracat Stratejisi uygulamaya geçirilerek, Türk mal ve hizmetlerinin uluslararası piyasalarda e-ihracat yoluyla yer alması sağlanacak. Müşteri bulma, lojistik ve ödeme süreçlerinin elektronik ortamda tek merkezden koordine edilmesine imkan sağlayan “Tek Noktadan İhracat” sistemi kurulacak.

Firmaların özgün tasarımlarla yurt dışına açılmaları desteklenecek. İhraç ürünlerinin hedef ülkelerde pazara girişlerini kolaylaştırmak amacıyla ihracatçıları, ülke, sektör ve ürün bazında bilgilendirip yönlendirecek bir mekanizma oluşturulacak.

“Türkiye Tanıtım Grubu”, ülke tanıtımının sistemli ve güçlü bir şekilde yapılması için etkin şekilde çalıştırılacak. Yatırımcı büyük kamu kuruluşlarının Türk firmalarıyla yurt dışında ikili işbirlikleri geliştirmesini sağlayacak mevzuat altyapısı oluşturulacak. Hedef ve öncelikli ülkelerde kurulan Türkiye Ticaret Merkezleri yaygınlaştırılacak.

Turizm stratejisi, ülke ve tür çeşitliliğini artıracak şekilde yenilenecek. Sağlık turizminin geliştirilmesi için kurumsal altyapı tamamlanacak, akreditasyon ve yetkilendirme süreci hızlandırılacak ve etkin çalışan fiyatlandırma ve denetim sistemi oluşturulacak.

İthalattan kaynaklanan haksız rekabete karşı yerli üretimin zarar görmemesi için ticaret politikası önlemleri etkin bir şekilde uygulanacak. Üretilemeyen madenler ve nadir toprak elementlerinde zenginleştirme yapılıp mamul ve yarı mamule dönüştürülerek maden ithalatı azaltılacak.

EXİMBANK’IN ÖDENMİŞ SERMAYESİ ARTIRILACAK

İhracatçının finansman imkanlarının iyileştirilmesi için Eximbank’ın ödenmiş sermayesi, ihracatı daha fazla destekleyecek şekilde artırılacak. Eximbank’ın Kredi Garanti Fonu imkanlarıyla kullandıracağı kredi limiti yükseltilecek. Eximbank, alıcı kredisi kullandırma imkanlarını artıracak ve takasa dayalı kredi işlemlerine de yönelecek. Eximbank tarafından ihracat kredi sigortası uygulaması yaygınlaştırılacak ve ihracatçıların ticari bankalardan daha fazla kaynak elde etmelerine imkan sağlanacak. Eximbank, teminat mektubu dışındaki teminatlarla da kredi kullanımını yaygınlaştıracak.

0