Getiri (%)
Haftalık Aylık Yıllık

-4.88

-6.83

85.91

BIST 100 Relatif Getiri (%) *
Haftalık Aylık Yıllık

-3.43

-10.54

41.75

Aylık getiriler son 4 haftalık, yıllık getiriler son 12 aylık getirileri göstermektedir.

*Seçili Hisse Senedinin BİST 100'e göre relatif performansını göstermektedir.