Kriter ve Kurallar alt üst oldu. Yunanistan’ı kurtarmaya çalışan AB’de Maastricht ekonomik kriterlerinin artık bir değer ifade etmiyor, kimse de takmıyor..

Avrupa Birliği İstatistik Kurumu Eurostat, 28 AB ülkesinin borç listesini yayınladı.

28 AB ülkesinin toplam borcunun 12 trilyon Euro olduğu açıklanan araştırmada borç listesinin ilk sırasını Yunanistan aldı.

Euro Bölgesi ülkelerinin devlet borçlarının Maastricht Antlaşmasına göre yüzde 60 oranında sınırlandırılması gerekirken bu hedefin çoktan aşıldığı ve Maastricht kriterlerine uyulmadığı belirtildi.

İşte Bataklığa saplanan büyük(!) AB Ülkeleri:

Yunanistan

Yunanistan 301 milyar Euro ile en çok dış borcu olan ülke olurken, mevcut borcun gayrisafi milli hâsılaya (GSMH) oranının yüzde 168,8 olduğu açıklandı. 2010 yılında 240 milyar Euro borcu olan Yunanistan’ın 2015’in ilk çeyreğinde borcunun 301 milyar olduğu ve borcun yüzde 129’nun kredi borçları oluşturduğu kaydedildi.

İtalya

Borçlular listesinin ikinci sırasında ise Euro Bölgesi’nin üçüncü büyük ekonomisi İtalya, borcunun büyüklüğüyle de konuşuluyor. Ülkenin 2008’de GSYH’nin yüzde 89,2’si seviyesinde olan kamu borcunun bu yıl il çeyreğinde 2 bin 184 milyar Euro olduğu biliniyor. Bu sonuç ise ülkenin GSMH’nin yüzde 135,1’ine denk geliyor.

Portekiz ve İspanya

Portekiz borçlular listesinin üçüncü sırasında yer alıyor. 2015’in ilk çeyreğinde 225 milyar Euro borcu olan Portekiz borç oranının GSMH’ya yansıması yüzde 129,6’ya denk geliyor. Portekiz’deki borç ve mali dengesizlik komşu İspanya’yı da tedirgin ediyor. Portekiz’de yerli bankaların yükümlülüklerinin oldukça önemli bir bölümünün İspanyol bankaları olması, bu nedenle Portekiz’de yaşanan sorunun İspanya’yı da etkileyeceği hesaplanıyor.

Belçika

Borçlular listesinin dördüncü sırasını 337 milyarla Belçika, beşinci sırasını 18 Milyarla Güney Kıbrıs ve altıncı sırasını bin 46 milyar Euro ile İspanya oluşturuyor.

0