Borsa İstanbul, hisselerin neden kapalı tutulduğunu açıkladı.

bank asya'nin hisseleri neden kapali?

Açıklamada, “25 Mart 2014 tarihinden itibaren şirketin ortaklık yapısı ile ilgili olarak basın ve yayın organlarında çelişkili haberlerin yer alması, bu haberlerin pay senedinin fiyatında ciddi ve süreklilik arz eden dalgalanmalara yol açmış olması, Şirketin ortaklık yapısının ve yönetiminin değişimi ile ilgili olarak yürütülen sürecin açık ve net olarak kamuoyuna duyurulmasının sağlanmasına imkan tanınması, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından ASYAB ile vergi tahsilatına ilişkin olarak yapılmış olan protokollerin 8 Eylül 2014 tarihinden itibaren feshedildiğinin açıklanması, sebeplerinden ötürü, Borsa İstanbul Pay Piyasasında işlem gören ‘ASYAB’ payları geçici olarak işleme kapatılmıştır” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, “ASYAB” paylarının işlem sırasının geçici olarak kapalı kalma sürecinin devam etmesinin nedenine ilişkin ise şunlar kaydedildi:

“Bank Asya’nın 8 Ağustos 2014 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yaptığı ‘Bank Asya, Katar Islamic Bank ile münhasırlık anlaşmasını feshetti’ isimli açıklamada ‘Gelinen aşamada, yurtiçi yatırımcılarla da ortaklık görüşmelerinde bulunulabilmesi ve resmi teklif alınabilmesini teminen, Qatar Islamic Bank ile bankamız arasında bulunan münhasırlık anlaşması 8 Ağustos 2014 tarihi itibariyle feshedilmiştir’ denilmiştir.

İlgili açıklamadaki ‘Yurtiçi yatırımcılarla da ortaklık görüşmelerinde bulunulabilmesi ve resmi teklif alınabilmesini teminen’ cümlesi mevcut durumda yaşanan belirsizliği tamamen ortadan kaldırmamıştır. Yatırımcıların algısında şirketin ortaklık yapısının ve yönetiminin değişimine ilişkin oluşabilecek muğlaklık sağlıklı fiyat oluşumunu zedeleyebilecektir. Bu gibi haberlerin her ortaya çıkışında ilgili pay senedinde şirketin durumuna ilişkin makul bir iktisadi ve finansal gerekçeyle açıklanamayan dalgalanmalar meydana geldiği gözlenmektedir.

Bu gelişmeler çerçevesinde piyasanın; güven, açıklık ve istikrar içinde çalışmasını bozacak nitelikte eylemler için elverişli bir ortam oluşmasına imkan vermemek amacıyla ‘ASYAB’ paylarının işlem sırasının geçici kapalılık hali 12 Ağustos Salı günü sonuna kadar devam etmiştir.”

0