Yüzde 57.1 ihracat rakamıyla tüm zamanların en iyi ihracat rakamlarını yakaladıklarını belirten Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, olumsuz şartları olumluya çevirerek dünyayı kıskandıracak büyüme rakamlarıyla 2017’yi de tamamladıklarını söyledi.

2016 yılının ekonomi için zor bir yıl olduğunu belirten Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, “Türkiye o alçak darbe girişimine rağmen, aleyhteki bütün lobilere rağmen 2017’ye güçlü bir büyümeyle girdi. Baktığımızda olumsuz şartları olumluya çevirerek dünyayı kıskandıracak büyüme rakamlarıyla 2017’yi tamamlamış olduk.

Yine aynı şekilde yüzde 57.1 ihracat rakamıyla tüm zamanların en iyi ihracat rakamlarını yakaladık. Sanayiyi kullanma kapasitemize baktığımızda yüzde 80’lere varan bir imalat sanayi kapasitesini kullanma oranları yakaladık. Bütün olumsuzluklara rağmen baktığımızda Türkiye son 7 yılda 6 milyon 600 bin insanına iş bularak, aş bularak, onları istihdam ederek ortalama 1 milyona yakın insanına iş bularak Avrupa’da ve dünyada önemli istihdam sağlayan, sıçrama yapan ülkeler konumuna erişti” diye konuştu.

TAŞINIR MALLARIN REHNİ YASASI

Taşınır malların rehni yasasının Türkiye’nin bir ihtiyacı olduğunun altını çizen Tüfenkci, “Bunun hayata geçmesi gerektiğini düşündük. Ticari işletmelerde taşınır rehni kanunu ile artık kobilerimizin, finansa erişimin noktasında alternatif bir modeli olmuş oldu. Bu sadece bir finans kuruluşundan kredi talep ederken kullanacağınız bir argüman değil. Aynı zamanda tüccardan tüccara, esnaftan esnafa veya kobiden esnafa, kobiden tüccara finans sağlayan bir model. Siz makinenizi satarken karşı taraftan bir güvence alma konusunda tereddütleriniz var, çekte tereddütünüz var, senedinde tereddütüdünüz var. Bu modelle çok düşük bir maliyetle verdiğiniz makineyi rehin ederek veriyorsunuz. Bu sistemin özelliklerinden birisi de diğer icra sistemleri gibi prosedürlere boğulmadan, eğer tereddüte düşerse borçlu, siz o rehin malı el koyup alabiliyorsunuz. İki tarafın da borçlarına sadık kalma veya vaatlerine sadık kalma konusunda iki tarafı da etki altına alan, koruyucu, objektif bir modeli getirmiş olduk” şeklinde konuştu.

BİR SENE İÇERİSİNDE 8 BİN 678 İŞLEM YAPILDI

tufenkci: 2017'de dunyayi kiskandirdik

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci “Bir sene içerisinde 8 bin 179 tescil işlemi, 465 telkin ve 20 de diğer işlemler olmak üzere toplam 8 bin 678 işlem yapılmıştır. Bu işlemlere yönelik başvuruların 5 bin 847’si elektronik ortamda yapılmıştır. 2 bin 103’ü de yazılı ortamda yapılmıştır. Bunun yanı sıra 364’ü de elektronik imzayla gerçekleşmiştir. Bütün işlemleri siz notere gitmeden elektronik ortamda da yapabiliyorsunuz. Böyle de bir avantajı var” dedi.

“2018 VE 2019’DA BU MODELİN YAYGINLAŞMASINI İSTİYORUZ”

Bakan Tüfenkci, alternatif faizsiz modellerin daha fazla yaygınlaşmasını istediklerini ve toplum tarafından bilinirliğini artırma noktasında daha çok çalışmak gerektiğini belirterek , “Bu rakamlar başlangıç için iyi ama 2018 ve 2019’da bu modelin daha fazla yaygınlaşmasını istiyoruz. Biz alternatif faizsiz modellerin de geliştirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Alternatif faizsiz modellerin veya katılım bankacılığının kullanacağı taban argümanlarından birisinin de bu tür rehin yasasının içinde düşünüyoruz. Finans kuruluşlarından daha çok özellikle tacirlerin birbirleri arasında, esnafların birbirleri arasında kullanmalarını da önemsiyoruz. Bu anlamda bir yıl içerisinde bizim gördüğümüz aksaklıklar birisi şudur; Arkadaşlarımıza talimat verdik, düzenlemeyi hazırladılar. Stoklardaki teminatlarda aynı seri numaraları ürünlerin olması gerektiği ifade ediliyor, bekletmiş oluyorsunuz. Bu düzenlemeyle bunun da önünü açıyoruz. “ ifadelerini kullandı.

0