Bank Asya’nın düzenlemeler sonucunda 2014 yılsonu zararı 63,4 milyon TL azaldı.

Bank Asya’dan konu ile ilgili KAP’a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

“Yeni Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi üyeleri, Banka’nın 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla hazırlanan yılsonu konsolide olmayan finansal raporunun, finansal raporlamaya ilişkin düzenlemelere ve muhasebe kayıtlarına uygunluğuna yönelik inceleme ve değerlendirme süreçlerini henüz tamamlamamış olduğundan, 10 Mart 2015 tarihinde yayımlanan konsolide olmayan finansal rapor, Yönetim Kurulu tarafından onaylanmamıştır.

31 Aralık 2014 finansal tablolarına ilişkin Yönetim Kurulu’nun inceleme ve değerlendirme çalışmaları bugün itibariyle tamamlanmış ve bu süreçte 31 Aralık 2014 finansal tabloları yeniden düzenlenmiştir. Ayrıntılarına yayımlanacak finansal rapor dipnotlarında yer verildiği üzere, 2014 yılı içerisinde varlık yönetim şirketine devredilen ve bilanço dışına çıkartılan kredi alacaklarının TMS kapsamında yapılan yeniden değerlendirme sonrasında bilanço içerisine alınması işlemi, dönem zararını azaltıcı  diğer bazı hususlar için gerçekleştirilen karşılık ayırma işlemleri ise dönem zararını artırıcı etki göstermiştir.

Söz konusu düzenlemeler sonucu Banka’nın 2014 yılsonu zararı 63,4 Milyon TL azalmıştır. 2014 dönemi için zarar azaltıcı etki doğuran bilançodan çıkarılan kredi alacaklarının tekrar bilanço içerisine alınması işlemi, 2015 ve izleyen dönemlerde kar azaltıcı etki doğuracaktır.”

0