Bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü, Ekim 2014 döneminde 1 trilyon 916 milyar 364 milyon lira oldu.

bankacilik sektorunun buyuklugu 1,92 trilyon liraBankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) bankacılık sektörünün ekim ayına ilişkin “Konsolide Olmayan Ana Göstergeleri”ni açıkladı.

Buna göre, sektörün aktif toplamı 2013 sonuna göre 183 milyar 963 milyon lira (yüzde 10,6) artış gösterdi. Ekimde en büyük aktif kalem olan krediler, 1 trilyon 182 milyar 624 milyon lira, menkul değerler 294 milyar 541 milyon lira olarak kaydedildi.

Geçen yıl sonuna göre krediler yüzde 12,9, brüt takipteki alacaklar yüzde 23,6 ve menkul değerler yüzde 2,7 yükseldi.

Bankaların kaynak yapısına bakıldığında, en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat, 2013 sonuna göre yüzde 7,1 artışla 1 trilyon 12 milyar 580 milyon lira oldu.

Ekim 2014 döneminde sektörün dönem net karı 20 milyar 768 milyon lira, sermaye yeterliliği standart oranı ise yüzde 16 olarak kaydedildi.

0