Başbakan Binali Yıldırım düzenlediği basın toplantısıyla 2016-2019 dönemini kapsayan Orta Vadeli Programı açıkladı.

Başbakan Yıldırım’ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

* OVP’ye göre GSYH büyümesi 2016’da yüzde 3.2, 2017’de yüzde 4.4 öngörülüyor

* OVP’ye göre GSYH büyümesi 2018’de yüzde 5, 2019’da yüzde 5 öngörülüyor

* OVP’nin temel amaçları arasında istikrarlı büyüme, enflasyonu düşürmek, cari açıktaki azalış eğimini korumak yer alıyor

* Rekabet gücünü, istihdam ve verimlilik seviyesini, mali disiplinin kalitesini artırmak, kamu maliyesini güçlendirmek de hedefler arasında

* OVP’ye göre enflasyon 2016’da yüzde 7.5, 2017’de yüzde 6.5 öngörülüyor

* OVP’ye göre enflasyon 2018’de yüzde 5, 2019’da yüzde 5 öngörülüyor

* OVP’ye göre cari işlemler dengesi/GSYH 2016’da yüzde -4.3, 2017’de yüzde -4.2 öngörülüyor

* OVP’ye göre cari işlemler dengesi/GSYH 2018’de yüzde -3.9, 2019’da yüzde -3.5 öngörülüyor

* OVP’ye göre AB tanımlı borç stoku/GSYH 2016’da yüzde 32.8, 2017’de yüzde 31.9 öngörülüyor

* OVP’ye göre merkezi yönetim bütçe açığı/GSYH 2016’da yüzde 1.6, 2017’de yüzde 1.9 öngörülüyor

* OVP’ye göre merkezi yönetim bütçe açığı/GSHY 2018’de yüzde 1.6, 2019’da yüzde 1.3 öngörülüyor

* 10. Kalkınma Planı’nda yer alan 25 dönüşüm programı OVP’de etkin şekilde uygulanmaya devam edilecek

*2017-2019 döneminde İstanbul Finans Merkezi kanununu çıkaracağız

*2017-2019 döneminde patent kanunu hayata geçireceğiz

*2017-2019’da eğitim alanında ikili öğretim kaldırılacak

*OVP’ye göre işsizlik 2016’da yüzde 10.5, 2017’de yüzde 10.2, 2018’de yüzde 10.1, 2019’da yüzde 9.8 öngörülüyor

*2017-2019 döneminde vergi usul ve gelir vergisi kanunlarını yasalaştıracağız

*2017-2019’da taşınır rehni kanununu çıkaracağız

*2017-2019’da Türkiye Uzay Ajansı’nı kuracağız

0