Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın, 6 binin üzerinde yabancı yatırımcıya seslendiği dev zirve sona erdi. Albayrak konuşmasında, “IMF’e başvurma planımız yok.” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın  6 binin üzerinde yabancı yatırımcıya seslendiği dev telekonferans sona erdi. Telekonferansa, ABD, Avrupa ve Ortadoğu’daki yatırımcılar başta olmak üzere tüm dünyadan katılım gerçekleşti. Albayrak konuşmasında, “IMF’e başvurma planımız yok.” dedi.

Albayrak’ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

– Yurt içindeki tüm zorlukların tam olarak anladık ve farkına vardık

– Şu anda piyasadaki anomali ile başa çıkmaya çalışıyoruz

– Bankacılık sektörümüz sağlıklı ve güçlü, sistemde açık döviz pozisyonu yok

– Sorunlu krediler konusunda stres testi yapıyoruz

– Şirketler kısa vadeli yükümlülüklerini karşılamak konusunda rahat pozisyondalar ve bankalardan son zamanlarda büyük mevduat çıkışı yok

– Bankacılık sektörü cari oynaklığı yönetme kabiliyetine sahip

– Döviz fonlamalarını frenlemek için hali hazırda tedbirler aldık

– Türkiye yüksek kaldıraçlı bir ülke değil, 2018 ilk çeyrekte borç/gsyh oranı yüzde 137

– Enflasyonun düzeltmek için güvenilir orta vadeli program ortaya koyacağız

– Enflasyonu düşürmek önceliğimiz olacak

– Enflasyonun mümkün olan en kısa zamanda tek haneye indirmek istiyoruz

– Enflasyon ile mücadelede merkez bankasının ihtiyaç duyduğu her türlü mali duruşu sağlayacağız

– Mali disiplinden taviz vermeyeceğimizi vurgulamam gerekli

– İddialı tasarruf programı için tüm bakanlara görev verildi

– Yatırım portföyleri gözden geçirilecek

– Mali politikada ana odak noktamız faiz dışı fazlayı artırmak olacak

– İhtiyatlı mali gidiş önceliğimiz

– Daha fazla mali sıkılaştırmayı sağlayacağız

– Aynı zamanda yapısal reformlar da bir önceliğimiz

– İstihdam piyasasında esnekliğin sağlanması da bir öncelik

– Yatırım toplumunda destek görüyoruz, türk ekonomisine güven devam edecek

– Olumsuz şartlar yaşıyoruz, ancak üstesinden geleceğiz

– Ortaya koyacağımız çerçeve serbest piyasa kuralları içinde olacak

– Türkiye hiçbir zaman piyasa dışı tedbirler uygulamadı, gündemimizde yok

– Sermaye kontrolleri hiçbir zaman gündemimizde olmayacak

– Güveni artırmak için her adımı atacağız

– Yatırımcılar ile açık ve şeffaf bir diyalog içindeyiz, bunu düzenli olarak yapmaya devam etmeyi umuyorum

– Piyasa yanlısı yaklaşımı derinden paylaşıyorum

– Türkiye hiçbir kriz zamanında serbest piyasa uygulamalarından ayrılmadı

– Ermaye kontrolleri için herhangi bir planımız olmadığını vurgulamak istiyorum

– Doğrudan yabancı yatırımı çekmeye odaklandık

– Mali disiplinde hedefe harcamaları sıkılaştırarak ulaşacağız

– Mali patikadan ayrılmayacağız

– Mali disiplin ekonominin ana çıpalarından biri

– Hükümet belirli harcama kısıntıları yapacak

– Gelir tarafında pozitif performans gözlemliyoruz

– Enflasyon ile mücadele için para politikası yeterli değil

– Para politikası ile mali politika arasında koordine edilmiş dengeli yaklaşıma ihtiyaç var

– Yeni bakanlığın ve para politikasının koordinasyonu çok önemli

– Şirketlerin net açık pozisyonunda ortalama vade 5 yıl

– Halkbank’a ceza verilmesini beklemiyoruz

– Eğer kamu bankalarının yardıma ihtiyacı olur ise hükümet arkalarında durur

– ABD hazine bakanı mnuchın ile iyi iletişim içerisindeyiz

– Önümüzdeki iki hafta içinde ek fonlama kaynakları açıklayacağız

– Yeni makro ihtiyati tedbirler, sıkı makro ve mali politikalar ile daha sürdürülebilir büyümeyi başaracağız

– Daha ılımlı büyüme oranı bekliyoruz

– Birçok farklı ülke ABD yaptırımları ile karşılaşıyor, koordinasyon içinde olmamız gerekli

– Katar anlaşmasının farklı bileşenleri var.  Katar yatırım paketi swap kanallarını da içeriyor, doğrudan yatırımları da içeriyor

0