BIST’te işlem gören mevduat bankalarının 6 aylık karı %43 artışla 12,8 milyar TL oldu

BIST’te işlem gören mevduat bankalarının 2016 yılının ilk yarısında net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 43 artmış ve 12,8 milyar TL oldu.

Türkiye Bankalar Birliği tarafından açıklanan rapora göre, BIST’de işlem gören mevduat bankalarının toplam aktifleri, Haziran 2016 itibariyle bir yıl önceye göre yüzde 11 artarak, 1 trilyon 632 milyar TL’ye yükseldi.

Raporda şu bilgiler verildi: “2016 yılının ilk yarısında likit aktifler bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12 büyümüştür. Özellikle nakit değerlerdeki artış dikkat çekerken, para piyasalarından alacaklar daralmıştır.

Aynı dönemde menkul değerler cüzdanı yüzde 7, krediler ise yüzde 11 oranında artmıştır. Kredilerin toplam aktifler içindeki payı Haziran 2016 itibariyle bir önceki çeyreğe göre 1 puan artarak yüzde 65 olarak gerçekleşmiştir. Haziran 2015 ile karşılaştırıldığında, takipteki kredilerin ve özel karşılıkların yıllık artış oranı yüzde 29 olmuştur. Haziran 2016 itibariyle takipteki kredilerin yüzde 77’lik bölümüne karşılık ayrılmıştır. Takipteki alacakların kredilere oranı (brüt) Haziran 2015 tarihine göre 0,5 puan artarak yüzde 3,5 düzeyinde gerçekleşmiştir.

TL mevduat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17 oranında, YP mevduatın TL karşılığı ise yüzde 6 oranında artmıştır. Böylece BİST’de işlem gören bankaların toplam mevduatları Haziran ayı itibariyle bir önceki yıla göre yüzde 12 artarak 959 milyar TL olmuştur. Toplam mevduatın yüzde 3,9’u (37,2 milyar TL) bankanın dahil olduğu risk grubuna aittir.

BIST’de işlem gören mevduat bankalarının özkaynakları Haziran 2016 itibariyle geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17 oranında artmıştır. Özkaynakların toplam aktiflere oranı yüzde 11 düzeyindedir. Mevduat dışı kaynaklar, mevduatlardan daha yavaş bir büyüme göstermiştir. Toplam özkaynaklardaki görece hızlı artış nedeniyle, toplam kaynaklar içinde mevduatın payı bir önceki çeyreğe göre 0,6 puan azalmıştır.

Haziran 2016 itibariyle, YP aktiflerin toplam aktifler içindeki payı yüzde 37, YP pasiflerin toplam pasifler içindeki payı ise yüzde 44 seviyesinde gerçekleşmiştir. 2016 yılı ilk yarısında, BIST’de işlem gören mevduat bankalarının faiz gelirleri bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21’lik bir artış gösterirken, faiz giderleri yüzde 25 oranında artmıştır.

Böylece, net faiz geliri yüzde 16 oranında artarak 28,6 milyar TL olmuştur. 2016 yılının ilk yarısında net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 43 artmış ve 12,8 milyar TLolmuştur.

BİST’te işlem gören bankaların 12 aylık net karı 20,6 milyar TL olmuştur. Haziran 2016 itibariyle, yıllık bazda ortalama özkaynak karlılığı bir önceki yıla göre 0,2 puan artarak, yüzde 12,4 seviyesinde gerçekleşmiştir.

BIST’de işlem gören hisse senetlerinin toplam piyasa değeri, Haziran 2016 itibariyle 591 milyar TL(205 milyar USD) olarak gerçekleşmiştir. BİST’de işlem gören bankalar ve özel finans kurumlarınınpiyasa değeri ise 155 milyar TL (54 milyar USD) ile toplam piyasa değerinin yüzde 26’sını oluşturmuştur.”

0