Kamuoyunda “torba tasarı” olarak bilinen ve bir çok kesimi ilgilendiren Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve KHK’larda Değişiklik Yapan 130 maddelik tasarının, 82 maddesi kabul edildi

Tasarının TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmeleri, Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın sunumuyla başladı. Tasarının geride kalan 7 günlük görüşmelerinde 82 madde kabul edildi.

Bu maddelerden 46’sında herhangi bir değişiklik yapılmadı. Önergeler doğrultusunda ise 29 maddede değişiklik oldu, bunlardan 8 önerge, metinden çıkartılması doğrultusunda verildi. Tasarıya ayrıca verilen önergelerle 2 yeni madde eklendi.

AYNEN KABUL EDİLEN DÜZENLEMELERDEN BAZILARI

Özel İletişim Vergisi oranlarının her hizmet için yüzde 7,5 olarak belirlenmesi

– Evrensel hizmet katkı payının hesaplanmasında esas alınan “net satış hasılatı” tanımının eklenmesi

– BTK tarafından yetkilendirilen işletmecilerden, kurum giderlerinden kaynaklanan masraflara katkı sağlaması amacıyla idari ücret alınması

– Köy Kanunu’na göre evi bulunmayan ihtiyaç sahiplerine satılan taşınmazlar üzerinde bina yapmak ve taksitlerini ödemek için 31 Aralık 2020 tarihine kadar süre verilmesi

– Milli Sivil Havacılık Güvenlik Kurulunun oluşturulması

– Havaalanlarında bekleyen, sahiplerine ulaşılamayan ve terk edilmiş olan hava araçlarının satışının ve havaalanından kaldırılması

milyonlari ilgilendiriyor! hepsi kabul edildi

– 31 Aralık 2020 tarihine kadar TCDD Taşımacılık A.Ş’nin doğrudan kamu hizmet yükümlüsü olarak sayılması ve finansman açıklarının TCDD sermayesinden karşılanması

Kamu alacaklarının tahsilatının hızlandırılması amacıyla yapılan düzenlemeler,

– Bahis ve şans oyunları bayiliklerine ilişkin düzenleme, şans oyunları ile Yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyeler için veraset ve intikal vergisi oranının yüzde 10’dan yüzde 20’ye çıkarılması

– Gayrimenkul sermaye iratlarına yönelik götürü gider oranlarının yüzde 25’ten yüzde 15’e düşürülmesi,

Net asgari ücretin yılsonuna doğru düşmesinin önlenmesi

– Kamu özel işbirliği projelerinin finansmanına ilişkin işlemlerin yargı harçları dışındaki harçlardan muaf tutulması

– Bu projelerin finansmanı için düzenlenen kağıtlara damga vergisi istisnasının sağlanmasına yönelik düzenlemeler, kamu konut ve lojmanların dönüşümüne yönelik düzenlemeler tasarıda değiştirilmeden kabul edildi.

Tasarıda gelir vergisinde, Motorlu Taşıtlar Vergisinde ve tütünle ilgili maddelerde de verilen önergeler doğrultusunda önemli değişikliklere gidildi.

Torba tasarıda yer alan madencilik sektörü, şehit yakınları ve gazilere istihdam hakkı, Kamu İhale Kanunu, Hazine Müsteşarlığı, Özel Tüketim Vergisi, Savunma Sanayi, Türk Patent ve Marka Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, TOBB Kanunu, belediye suyu ve atık su bedeli, bahis oyunları ihale süreci, devlet desteklerinin izlenmesi, iş sağlığı ve güvenliği, kitle fonlaması, elektrik piyasası genel aydınlatma giderleri, tüketicinin korunması, kişisel verilerin korunması gibi maddeler de bu hafta içinde görüşülecek.

0