2021 güncel memur ve personel alım ilanları bir bir yayınlanmaya devam ediyor. En az lise memuzunu ve en az KPSS 60 puan ile 2.239 memur ve personel alımı yapacağını duyuran kamu kurum ve kuruluşları yayınladıkları ilanlar ile detayları ilan etti. İşte Başvuru şartları ve merak edilen tüm detaylar…

2021 Mart ayı itibari ile memur ve personel alım ilanları Aile Bakanlığı Kamu İlanları sayfasında yayınlanmaya devam ediyor. Türkiye genelinde kamu kurum ve kuruluşlara en az lise mezunu ve en az KPSS 60 puan ile 2.239 memur ve personel alımı yapılacağı duyuruldu. Peki hangi kurum hangi kadroya kaç kişi alacak? Başvuru şartları neler? İşte 2021 memur ve personel alım ilanları ve başvuru detayları…

HANGİ KADROLARA MEMUR VE PERSONEL ALIMI YAPILACAK

Türkiye’nin farklı kurum ve kuruluşlarına Mart ayı iyi bari ile alım yapılacak kadrolar ve başvuru detayları yayınlanan ilanlar il tek tek açıklandı. İşte Aile Bakanlığı Kamu İlanları sayfasında yayınlanan ilanlar;

Marmara Üniversitesi

Vakıflar Genel Müdürlüğü

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü

Balıkesir Üniversitesi

Üsküdar Belediye Başkanlığı

Kozaklı Belediye Başkanlığı

Türkiye Bilimsel Ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)

Tanoba Belediye Başkanlığı

Çankaya (Ankara) Belediye Başkanlığı

Edirne Belediye Başkanlığı

Şişli Belediye Başkanlığı

Jandarma Genel Komutanlığı

Sahil Güvenlik Komutanlığı

Taşpinar (Aksaray) Belediye Başkanlığı

Kocaeli Üniversitesi

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

Kocaeli Üniversitesi

BAŞVURU ŞARTLARI

Kamu kurum ve kuruluşlarına başvuru da bulunacak memur ve personel adayları genel başvuru şartları aşağıda belirtiliyor. İşte genel başvuru şartları;

 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen nitelikleri taşımak,

  (a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  (b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  (c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
  (ç) Erkek adaylar için askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
  (d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

 2. Giriş(sözlü) sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak(01 Ocak 1986 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar),
 3. ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; lisans mezunları için KPSSP(3), ön lisans mezunları için KPSSP(93) ve lise mezunları için KPSSP(94) puan türünden belirtilen puanı almış olmak.

Adalet Bakanlığı Zabıt Katibi, Mübaşir, Güvenlik Görevlisi, Şoför arıyor

https://www.ekonobil.com/is-dunyasi/ticaret-bakanligi-guvenlik-gorevlisi-ve-isci-alacak-iskur

 

 

 

 

0