Ankara 7. Sulh Ceza Hakimliği’nin, Koza İpek Grubu’nun da içinde bulunduğu 23 şirket hakkında çıkardığı arama kararının ayrıntıları ortaya çıktı.

Ankara 7. Sulh Ceza Hakimliği’nin, Koza İpek Grubu’nun Bugün ve Kanaltürk gibi medya kuruluşlarının da aralarında bulunduğu 23 şirket hakkında çıkardığı arama kararının ayrıntıları ortaya çıktı.

KARAR DÜN ALINDI

Arama kararı, Ankara 7. Sulh Ceza Hakimi Mustafa Çorumlu tarafından dün (31 Ağustos 2015) saat 16.05’te alındı. 4 sayfalık arama kararında, Koza İpek Holding Yönetim Kurulu Başkanı Akın İpek hakkında

  • “FETÖ yöneticisi olmak”,
  • “Terörizmin Finansmanı suçu” ,
  • “Zimmet”,
  • “Terör örgütünün propagandasını yapmak”

iddialarıyla yürütülen bir soruşturma olduğu belirtildi.

KARARDA MALİ SUÇLAR ARAŞTIRMA KURULUNA RAPOR VERİLDİ

Kararda, soruşturmayı yürüten savcılığın taleplerine ayrıntılı olarak yer verildi. Savcılık, arama talepli yazısında, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı’nca 4 Ağustos 2014 tarihinde düzenlenen rapor ve KOM Daire Başkanlığı’nca düzenlenmiş olan 3 Mart 2015 tarihli rapora yer verildi.

iste koza-ipek operasyonunu baslatan izinRapor ve eklerinde, “Koza Altın A.Ş.’nin 60 milyon GPD (210 milyon TL) sermaye ile İngiltre’de 2014 yılında KOZA LTD. firmasını kurduğu ve madenlerden gelen paranın bu iştirake konularak yurtdışına çıkarılabileceği, İpek Grubu şirketlerinin mali tablolarında ve banka hareketlerinde ticari hayatın doğasına uygun olmayan şüpheli farklılıklar olduğu  ve ticari hayatın gerekleri ile açıklanamayan kazançlar ile para hareketlerinin bulunduğunun belirtildiği, söz konusu grubun fikir ve eylem birliği içerisinde Fetullah Gülen Terör Örgütü’ne finansman sağlamak, söz konusu terör örgütünün mali kaynaklarını gizlemek ve yurtdışına aktarmak, sahip oldukları yazılı ve görsel medya organları vasıtasıyla örgüt propagandası yapmak amacıyla bir kısım paravan ve şemsiye şirketler kurarak gerçeğe aykırı işlemler yapıldığı hususunda kuvvetli suç şüphelerine ulaşıldığı…” ifade edildi.

SAVCILIK, SUÇ DELİLLERİNE VE DOKÜMANA EL KONULMASINI TALEP ETTİ

Savcılık talep yazısında, Koza İpek Eğitim Sağlık Hizmet Yardım Vakfı’nın özel bir banka bünyesindeki banka hesaplarına 2011 yılının Ağustos ve Eylül aylarında Ereğli Demir-Çelik Fabrikaları A.Ş. tarafından 122 milyon lira gönderildiği, bankadan gelen yazıda; “2011 yılı Ağustos ve Eylül aylarında Ereğli Demir Çelik Fabrikaları A.Ş.’nin gönderdiği 122 milyon liranın veri kaynağında yapılan bir hata nedeniyle hatalı olduğu, bu tutarın İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.’ne gönderildiği, bankadan alınan yazıda bu bilgi aktarılırken, bankanın bilgi sistemindeki bir hata nedeniyle Koza İpek Eğitim Sağlık Hizmet Vakfı’na gönderilmiş gibi raporlandığı başkanlığımıza yazı ile bildirilmiştir” denildiği vurgulandı.

Yazıda, bu açıklamanın inandıcılıktan uzak olduğu belirtilerek, T.C. Merkez Bankası tarafından yürütülen EFT sisteminin işleyiş mantığına tamamen aykırı bir durum arz ettiği gerekçesiyle söz konusu banka bünyesindeki Koza İpek Eğitim Sağlık Hizmet Yardım Vakfı’nın 2010-2015 yılları arasındaki yönetim kurulu karar defterlerine, genel kurul karar defterlerine, vakfa ait tüm banka kayıtlarına, “FETÖ” ile alakalı tüm suç delilleri ile örgütsel dokümana incelenmek kaydıyla el konulması istendi.

SAVCI, İPEK’İN VAKIF VE ŞİRKETLERİNDE ARAMA YAPILMASINI TALEP ETTİ

Yazıda, “İpek Grubu şirketlerinin Bahreyn, Malta ve Kıbrıs’taki kendi hesaplarına transfer ettikleri 7 milyar 40 milyon dolar paranın şirketlerin yasal faaliyetleri neticesinde kazanılan para olup olmadığının tespiti, bu paraların hangi amaçlarla yurtdışı hesaplarına gönderildiğinin, bu transferlere ilişkin bilgiler ve tüm bu transferlerin şüpheli işlem olarak MASAK’A bildirilip bildirilmediğinin tespiti amacıyla; Akın İpek’in ortaklığında bulunan şirketlerin 2010-2015 yılları arasındaki yönetim kurulu karar defterlerine, genel kurul defterlerine, gelir-gider tablosu ve detay mizanlarına, tüm banka hesap hareketlerinin dijital ve basılı nüshalarına, bu defterler dışında tutulan ikinci muhasebe kayıtlarının bulunması halinde bu kayıtların FETÖ ile alakalı tüm suç delilleri ile örgütsel dokümana incelenmek amacıyla el konulması” talep edildi; “Akın İpek’in üzerinde, evinde, kendisine ait telefonlara, şüphelinin ortağı olduğu vakıf ve şirketlerinde bir defaya mahsus olmak üzere arama yapılması talep olunur” denildi.

DELİLLER, DEFTERLER VE BELGELERİN TEMİNİNİ TALEP ETTİ”

Savcılık ayrıca, arama sonucu ve sırasında soruşturmaya atılı suçun subut vasıtası olan deliller, defterler, belgeler, elektronik ortamda tutulan kayıtların imajlarının temini ve atılı suç ile ilgisi olmayıp başka bir suçun işlendiğini gösterir delil elde edildiğinde muhafaza altına alınıp el konulmasını da talep etti.

Savcılık, bilgisayarlar, bilgisayar programları ve bilgisayar kütüklerinin şifrelerinin çözülememesinden dolayı girilememesi veya gerekli kopyaların alınabilmesi için bu araç ve gereçlere el konulmasına izin verilmesini de istedi.

VAKIF VE ŞİRKETLERDE ARAMA YAPILMASINA KARAR VERİLDİ

Savcılığın talebini değerlendiren Hakimlik, Akın İpek’in üzerinde, evinde, kendisine ait cep telefonları ve bilgisayarlarda, şüphelinin ortağı olduğu vakıf ve şirket merkezlerinde gündüzleyin bir defaya mahsus olmak üzere arama yapılmasına karar verdi.

Hakimlik,  arama sonucu ve sırasında soruşturmaya konu atılı suçun vasıtası olan delil elde edildiğinde el konulmasına da hükmetti. Hakimlik, soruşturma konusu atılı suç ile ilgisi olmayıp başka bir suçun işlendiğini gösterir delil elde edildiğinde muhafaza altına alınmasına ve durumun kolluk tarafından Cumhuriyet Başsavcılığı’na bildirilmesine, ancak el konulmasına ilişkin talebin reddine karar verdi.

ŞİFRELERİ ÇÖZÜLEMEYEN BİLGİSAYARLARA EL KONULDU

Hakimlik, bilgisayarlar, bilgisayar programları ve bilgisayar kütüklerinin şifrelerinin çözülememesinden dolayı girilememesi veya gizlenmiş bilgilere ulaşılamaması halinde, çözümün yapılabilmesi ve gerekli kopyaların alınabilmesi için bu araç ve gereçlere el konulmasına izin verilmesine de hükmetti.

İŞTE ARAMA YAPILMASINA KARAR VERİLEN ŞİRKETLER:

1- Hamdi Akın İpek’in ikamet adresi (Ankara)

2- Koza Altın İşletmeleri A.Ş.

3- Koza Anadolu Metal Madencilik İşl. A.Ş.

4- Koza İpek Holding A.Ş.

5- İpek Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim A.Ş.

6- Doğu Anadolu Maden Arama ve Sondaj A.Ş.

7- ATP Havacılık Tic.A.Ş.

8- Koza İpek Grubu’na ait Kanaltürk ve Bugün Gazetesi Ankara Temsilcilikleri ile bürolarında

9- ATP İnşaat ve Tic. A.Ş.

10- Koza İpek Basım Sanayi Tic.A.Ş.

11- ATP Koza Gıda Tarım Hayvancılık A.Ş.

12- ATP Koza Turizm Seyahat ve Ticaret A.Ş.

13- Koza İpek Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.

14- Koza İpek Tedarik Danışmanlık Araç Kiralama Tic.A.Ş.

15- AZ İpek Danışmanlık Proje Rek. ve Org. Hizmet Tic. A.Ş.

16- BB İpek Danışmanlık Proj. Rek. ve Org. Hizmet Tic. A.Ş.

17- Konaklı Metal Madencilik San.Tic. A.Ş.

18- Özdemir Antimuan Madenler A.Ş.

19- Koza Altın İşletmeleri A.Ş.

20- İpek Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim A.Ş.

21- ATP Havacılık Tic. A.Ş.

22- Atlantik Eğitim Yayın Taş. Bilgisayar Tic. A.Ş.

23- IK Akademik İnşaat Proje ve Taahhüt A.Ş. 

0