AK Parti’nin seçim beyannamesine göre, yeni dönemde de makroekonomik ve finansal istikrar kararlı şekilde sürdürülecek, ekonominin en önemli çıpası olan mali disiplinden taviz verilmeyecek.

AK Parti’nin “24 Haziran Cumhurbaşkanlığı Seçimleri ve Genel Seçimler  Seçim Beyannamesi”nin,  “Büyüme ve Makroekonomik İstikrar” başlığına göre, yeni  hükümet sisteminde iş ve yatırım ortamının daha da iyileştirildiği, fikri  mülkiyet haklarının daha da güçlendirildiği, özel sektörün önünü açacak fiziki ve  sosyal altyapı yatırımlarının sürdürüldüğü güçlü bir ekonomik yapı tesis  edilecek.

Yüksek, nitelikli ve kapsayıcı büyümeyle istihdama öncelik  verilmeye devam edilecek. Bu kapsamda ekonomide yüksek teknolojiye dayalı yerli  üretimin ve ihracatın payı artırılacak, dinamik nüfusun iş gücü üzerindeki  baskısı fırsata dönüştürülerek kaliteli istihdam altyapısı tesis edilecek.

Özel sektör öncülüğünde verimlilik artışına dayalı büyüme  stratejisi daha güçlü şekilde uygulanacak, üretim ve ihracat yapısının ithalata  bağımlılığı azaltılacak.

Yurt içi tasarruflar artırılarak üretken alanlara yönlendirilmesi,  özel sektör yatırımlarının artırılması ve iş gücü verimliliğinin geliştirilmesi  suretiyle istikrarlı büyüme devam ettirilecek.

Makroekonomik ve finansal istikrar kararlı şekilde sürdürülecek.  Ekonominin en önemli çıpası olan mali disiplinden taviz verilmeyecek.

YASTIK ALTINDAKİ TASARRUFLARIN SİSTEME KAZANDIRILMASI

Finansal sektörün bütününde fon maliyetleri düşürülerek, üretken ve  istihdam dostu yatırımları teşvik etmek temel öncelik olacak.

Yastık altında tutulan tasarrufların finansal sisteme girebilmesi için  gerekli ilave adımlar atılacak.

ENFLASYON YENİDEN TEK HANEYE İNDİRİLECEK

Uygulanacak  kararlı politikalar ile enflasyon yeniden tek haneye  indirilecek.

Cari açık  yapısal sorun olmaktan çıkarılarak kalıcı şekilde  düşürülecek. İç ve dış ticaret ağları genişletilecek. Yeni pazarlara girilecek ve  mevcut pazarlardaki rekabet gücü artırılacak.

İş ve yatırım ortamı büyümeye daha fazla destek verecek şeklide  geliştirilecek ve kolaylaştırılacak.

Siyasi istikrar, öngörülebilirlik ve yatırımcı dostu politikalarla  yüksek teknolojili ve daha üretken alanlara uzun vadeli dış yatırım çekilecek.

Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri özel sektör odaklı olacak şekilde  artırılacak.

http://www.canliborsa.site/haber/erdogan-ak-parti-secim-beyannamesi-ve-aday-tanitim-toplantisinda-konustu

İHRACAT DESTEK OFİSLERİ KURULACAK

Ödemeler dengesi alanında da Türkiye’nin hızlı büyüme dönemlerinde  yaşadığı yüksek cari işlemler açığının altındaki yapısal sorunların çözümüne  yönelik politikalar yeni dönemde de kararlılıkla sürdürülecek.

Bu kapsamda, ihracata yönelik bir dizi destekte bulunulacak. İhracatı  100 milyon doların altında kalan illerden özellikle genç girişimcileri ihracatçı  yapmak ve yeni ihracatçılar çıkarmak üzere söz konusu illerde ihracat destek  ofisleri kurulacak.

İhracatçıların finansmana erişim imkanlarını artırmak amacıyla  Eximbank’ın ödenmiş sermayesi yükseltilecek. Eximbank’ın toplam kredi hacmi 2  katına artırılarak 80 milyar dolara çıkartılacak.

0