Yale Üniversitesi’nin en üst seviyeli ünvanı olan ‘sterling’ ve Nobel Ekonomi Ödülü sahibi Prof. Robert J. Shiller, Türkiye’nin finans sektörünün yaygınlaşarak büyümesi gerektiğini söyledi.

shiller: turkiye%e2%80%99de finans sektoru yayginlasarak buyumeli

Şekerbank, 60. kuruluş yılına özel olarak düzenlediği ‘Sürdürülebilir Kalkınmanın Finansmanı Konferansı’nda Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile dünyanın en önemli ekonomistlerinden biri kabul edilen Nobel ekonomi ödüllü ve Yale Üniversitesi’nin en üst akademik seviyesi olan ‘sterling’ unvanına sahip Prof. Robert J. Shiller’i ağırladı.

Şekerbank Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Basri Göktan’ın ev sahipliğini yaptığı konferansa iş ve finans dünyasından yoğun katılım olurken, Prof. Shiller’in konuşması büyük ilgi gördü. Bankacılıkta inovasyon ve sürdürülebilir büyümenin finansmanı hakkında konuşan Prof. Shiller, dünya ülkelerinden örnekler vererek Türkiye’de sürdürülebilir bir büyüme için yapılabilecekler konusunda kapsamlı bir sunum yaptı.  Başka ülkeler gibi Türkiye’de de ekonomik büyüme programı çerçevesinde finans kurum ve kuruluşlarının daha fazla yaygınlaşması ve gelişmesine ihtiyaç duyulduğunun altını çizen Shiller, Şekerbank’ın sürdürülebilir kalkınma bağlamında imza attığı yeniliklere de değindi.

Türkiye’nin sürdürülebilir büyümeyi sağlaması için önümüzdeki süreçte finans sektörünün üstleneceği rolün hayati öneme sahip olduğunu belirten Şekerbank Yönetim Kurulu Başkanı Göktan ise finans sektörünün büyüme yolculuğunda, sosyal ve çevresel faktörlerin dikkate alması gerektiğine vurgu yaptı. Şekerbank’ın 60 yıl önce kuruluşunda benimsediği sürdürülebilir kalkınma esasına dayanan misyonunu bugün de koruduğunu söyleyen Göktan, kuruluş ve sermaye yapısı itibariyle Şekerbank’ın Türkiye’de üzerinde durularak incelenmesi ve örnek alınması gereken bir model oluşturduğunu belirtti.

Kuruluşundaki kırsal kalkınma ve tasarruf esaslı iktisadi kalkınma hedefini bugün sürdürülebilir kalkınma perspektifinde geliştiren Şekerbank, önemli bir toplantıya ev sahipliği yaptı. Çırağan Sarayı’nda gerçekleştirilen ‘Sürdürülebilir Kalkınmanın Finansmanı Konferansı’na Yale Üniversitesi’nde kendi alanında en iyi, sayılı profesöre verilen, en üst akademik seviyeyi ifade eden ‘sterling’ unvanlı ve 2013 Nobel Ekonomi Ödülü’nün de sahibi olan Prof. Robert J. Shiller ile Maliye Bakanı Mehmet Şimşek konuşmacı olarak katıldılar.

HASAN BASRİ GÖKTAN: “ŞEKERBANK’IN KURULUŞU ÖRNEK BİR MODELDİR”

Şekerbank’ın 60. kuruluş yılı vesilesiyle düzenlediği ‘Sürdürülebilir Kalkınmanın Finansmanı Konferansı’nda Şekerbank Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Basri Göktan yaptığı açılış konuşmasında, “Bundan 60 yıl önce, Anadolu’da sayıları yüz binleri bulan kooperatif üyesi pancar çiftçisinin birikimleriyle  tarımı ve şeker sanayiini desteklemek için kurulan Şekerbank, Türkiye’nin kalkınma yolculuğunda önemli bir model oluşturuyor. Şekerbank’ın kuruluş ve sermaye yapısı, Türkiye’de üzerinde durularak incelenmesi ve örnek alınması gereken bir model olup, bunun 60 yıldır sürdürülebilmesi önemli bir husustur” dedi.

“KURULUŞUMUZDAKİ MİSYONU YERİNE GETİRİYORUZ”

Şekerbank’ın sermaye birikiminin yetersiz olduğu bir dönemde küçük üreticiyi desteklemek, kendi kendine yeten kırsal yapıdan pazar ekonomisine geçişi sağlamak için kurulduğuna dikkat çeken Göktan şunları söyledi:

“Şekerbank, kuruluşundan bu yana geçen 60 yılda faaliyetlerini aynı amaç doğrultusunda yürütmüştür. Şekerbank, sosyal, ekolojik ve kültürel boyutlarıyla ekonomik büyümeyi desteklemekte, başka bir deyişle sürdürülebilir kalkınmayı finanse etmektedir. Bu bankacılık anlayışı, Şekerbank’ın kuruluşunda belirleyici olan kırsal gelişime dayalı iktisadi kalkınma hedefinin bugüne yansımasıdır. Biz, bugün, bu misyonu ‘Anadolu Bankacılığı’ olarak tanımlıyoruz.”

Yapılan araştırmalara göre Türkiye’de bankacılık hizmetleriyle hiç tanışmamış yaklaşık 15 milyon kişinin bulunduğuna dikkat çeken Göktan, şu bilgiyi verdi: “Anadolu’da kadınlarımızın %55’i bankacılık sisteminin dışında olup bu oran büyük şehirlerde %15 civarındadır.”

“SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME İÇİN FİNANS SEKTÖRÜNÜN ROLÜ HAYATİ ÖNEME SAHİP”

 Göktan, bu bağlamda, hem tasarrufun hem de kredilerin tabana yaygın dağılımının önemine değinerek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sonuç olarak ülkemizin sürdürülebilir büyümeyi sağlaması için önümüzdeki süreçte finans sektörünün üstleneceği rol hayati öneme sahiptir. Sürdürülebilir bir büyüme hızını yakalamamız için, uygun finansman kaynaklarına her kesimin eşit ulaşımının sağlanması ve hem tasarrufun hem de kredilerin tabana yaygın dağılımı hususu önem kazanmaktadır. Bu durum, finans sektörünün derinlik ve ölçek olarak büyürken, sosyal ve çevresel faktörleri dikkate alan bir strateji benimsemesinin önemini ortaya çıkarmaktadır.”

Şekerbank’ın ‘Anadolu Bankacılığı’ misyonu ile 60 yıl önce benimsenen kuruluş amacını koruduğunu ifade eden Göktan, “Esnaf, çiftçi ve küçük işletmelerin daha evvel hiç bankacılıkla tanışmamış olsalar dahi finansmana ulaşması, üretimin artması, her seviyede enerji verimliliği yatırımlarıyla harcamalarını desteklemek ve tabana yaygın küçük tasarrufları özendirmek için çalışıyoruz. Operasyonel maliyeti oldukça yüksek ancak manevi getirisi de olan bu strateji ile uluslararası finans kuruluşları ile Anadolu’nun üretenleri arasında köprü vazifesi görüyoruz” diye konuştu.

PROF. ROBERT SHİLLER: ‘TÜRKİYE’DE FİNANS SEKTÖRÜ YAYGINLAŞARAK BÜYÜMELİ’

Konferansın konuk konuşmacısı olan ABD’li iktisatçı Prof. Robert James Shiller, bankacılıkta inovasyon ve sürdürülebilir büyümenin finansmanı başlıklı sunumunda şöyle konuştu: “Modern  finans,gelişmekte olan ülkelerde onlarca yıldır görülen hızlı ekonomik büyümenin  birinci ayağı olmuştur. Finans sektöründe kullanılan teknoloji çok güçlüdür. Finansın konuları, farklı ekonomik amaçların gerçekleşmesine destek vermek, ekonominin aktörlerini teşvik etmek, kaynak sağlamak ve gerçekleşmesi onlarca yıl alan faaliyetlerin sürdürülebilir olmasını sağlamaktır. Başka ülkeler gibi Türkiye de ekonomik büyüme programı çerçevesinde modern finansal kuruluşlarının daha fazla yaygınlaşması ve gelişmesine ihtiyaç duymaktadır. Yaygınlaşma, finansal kurum ve kuruluşların demokratikleşmesi ve insanileşmesini ve böylece toplumun daha geniş kesimlerine erişebilmesini gerektirmektedir.”

“ENDİŞEYE KAPILMAYA GEREK YOK”

Prof Shiller, sözlerine şöyle devam etti: “Böyle bir gelişme, 2008’den beri yaşanan küresel finans krizinde görülen potansiyel sorunlar konusunda farkında olmayı gerektirir ancak bu tür sorunlar konusunda aşırı bir endişeye kapılmamıza da gerek yoktur.”

ABD’li iktisatçı Robert James Shiller, halen Yale Üniversitesi’nde sterling ekonomi profesörü olarak çalışıyor.

Dünyada iktisat bilimine en etkin yazılı katkı yapan 1849 iktisatçı arasında 79. sırada yer alan Shiller, ABD’deki finansal balon öngörüleriyle dikkat çekiyor. 2013 yılında “aktif varlık fiyatlarının empirik olarak analizi” üzerine Lars Peter Hansen ve Eugene Fama ile birlikte yapmış olduğu çalışmayla Nobel Ekonomi Ödülü’nü kazanan Prof.Shiller, dünyanın en önemli ekonomistlerinden biri olarak kabul ediliyor.

‘ŞEKERBANK’IN 60 YILI’ KİTABI TÜRKİYE’NİN EKONOMİ TARİHİNE IŞIK TUTUYOR

Şekerbank’ın ev sahipliğinde düzenlenen ‘Sürdürülebilir Kalkınmanın Finansmanı Konferansı’ da bankanın 60. kuruluş yılına özel olarak hazırlanan kitabın da tanıtımı yapıldı. Editörlüğünü ekonomi gazeteciliğinin duayenlerinden Dünya Gazetesi Başyazarı Osman Arolat’ın üstlendiği, Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Yardımcı Doçent Dr. Murat Koraltürk tarafından kaleme alınan kitapta, toplumsal hafızada köklü yeri olan Şekerbank’ın tarihi, Türkiye’nin ekonomi tarihine paralel olarak anlatılıyor. ‘Şekerbank’ın 60 yılı: Bizim hikâyemiz, Türkiye’nin hikâyesi’ adlı kitap, 1950’lerden günümüze Türkiye’nin ekonomik ve sosyal gelişiminin hikâyesine ışık tutuluyor. Kitap aynı zamanda, bugüne kadar Şekerbank’ta görev yapmış önemli isimlerin tanıklıklarından oluşan bir arşiv niteliği de taşıyor.

0