Borsa İstanbul yılın ilk işlem gününe sert düşüşle başladı. Lokomotif hisselerden Sabancı Holding disket seansında taban oldu.

sabanci holding hisseleri taban olduBorsanın lokomotif hisselerinden Sabancı Holding, yılın ilk işlem gününe taban olarak başladı. Seans açılışında ortalama 8.09 liradan 950 bin lot işlemle taban olan hisseler yüzde 10.8 oranında değer kaybetti. Sabancı Holding’in sert düşüşü piyasada şaşkınlık yarattı. Düşüşün nedeni sorgulanmaya başlandı.

Çünkü Sabancı Holding, BİST-30 endeksi kapsamında işlem gören en önemli hisselerden biri. Hissede sert haraketlilik sonrası saat 9.41 itibarıyla otomatik seans durdurma sistemi devreye girdi. Yeni düzenlemeler sonrası borsada bir ilk daha gerçekleşti, Ana Pazarda işlem gören bir hisse ilk kez otomatik seans durdurma işlemine maruz kaldı. Sabancı Holding hisselerinde bir anda gelen ve hisselerin yüzde 10 değer kaybetmesine neden olan işlemlerin perde arkası tam olarak bilinmiyor. Ancak Çin borsasında yüzde 7 değer kaybetmesi, Suudi Arabistan-İran gelişimi ve diğer borsalarda yaşanan değer kayıplarının lokomotif hisseleri üzerinde baskı yaratacağı endişesi, bu tarz hisselerdeki satışlarda etkili oluyor.

Bu arada Sabancı Holding 2015’in son günlerinde hisse geri alımı yapacağını duyurdu, bu açıklamanın hisse üzerinde olumlu bir etki yaratması beklenirken, bu tarz bir düşüş borsa çevrelerinde şaşkınlığa neden oldu.

Sabancı hisseleri saat 10:08 itibarıyla yüzde 3.14 kayıpla 8.02 TL’den işlem görüyor.

Sabancı Holding’den’den konu ile ilgili KAP’a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

Şirketimiz H.Ö. Sabancı Holding A.Ş.’nin ve bağlı ortaklığı EXSA Export Sanayi Mamulleri Satış ve Araştırma A.Ş.’nin 22 Aralık 2015 tarihinde ayrı ayrı yapmış olduğu Yönetim Kurulu  toplantılarında;

Sabancı Holding hisseleri fiyat seviyesinin Sabancı Holding faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmadığı düşüncesinden hareketle, Sermaye Piyasası Kanunu’nun 22. maddesi ve SPK’nın Geri Alınan Paylar Tebliği (II-22.1) çerçevesinde Sabancı Holding hisselerinin 40.000.000 lota kadar olan kısmının, borsadan EXSA Export Sanayi Mamulleri Satış ve Araştırma A.Ş. tarafından satın alınmasına,

  1. Satın alma sürecinin EXSA Export Sanayi Mamulleri Satış ve Araştırma A.Ş. Yönetim Kurulu’nca kabul edilecek “pay geri alım programı” doğrultusunda yapılmasına,
  2. Gerek görüldüğü takdirde, EXSA Export Sanayi Mamulleri Satış ve Araştırma A.Ş. tarafından Sabancı Holding hisselerinin 12.- TL ve altındaki her türlü hisse fiyatıyla Borsa’da geri alımının yapılabilmesine,
  3. Geri alım programının Sabancı Holding tarafından yapılacak ilk Genel Kurul toplantısına kadar sürmesine,
  4. Geri alım programı çerçevesinde gerçekleştirilen işlemlerin Sabancı Holding tarafından yapılacak ilk Genel Kurul’da ortakların bilgisine sunulmasına,
  5. Geri alım programının yukarıda belirtilen Tebliğin 5. maddesinin 6’ncı fıkrasına istinaden Sermaye Piyasası Kurulu onayına müteakip EXSA Export Sanayi Mamulleri Satış ve Araştırma A.Ş. tarafından yerine getirilmek üzere yürürlüğe girmesine,

karar verilmiştir.

Bu doğrultuda, Sermaye Piyasası Kurulu’na yapılan başvuru sonucu Kurul, 29.12.2015 tarih ve  36/165  sayılı yazısıyla, Sabancı Holding tarafından yapılacak ilk  Genel Kurul toplantısına kadar sürecek geri alımın SPK’nın Geri Alınan Paylar Tebliğinin (II-22.1) 5. maddesinin 6’ncı fıkrasına istinaden bağlı ortaklığı EXSA Export Sanayi Mamülleri Satış ve Araştırma A.Ş. tarafından gerçekleştirilmesine onay vermiştir.

Buna göre EXSA A.Ş.’nin “pay alım programının” yürürlüğe girmiş olduğunu kamu oyunun  bilgisine sunarız.

Program dahilinde yapılacak pay alım işlemleri kamuya ayrıca duyurulacaktır.

0