Şirketlerin sermaye yapısını güçlendirici ve özkaynakla finansmanı teşvik edici düzenlemeler yapılacak

“Ekonomi Reform Takvimi”ne göre yıl sonuna kadar şirketlerin sermaye yapısını güçlendirici ve özkaynakla finansmanı teşvik edici düzenlemeler yapılacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı “Ekonomi Reform Takvimi”ni açıkladı. Takvime göre, aynı dönemde Şirketlerin halka arz süreçlerinin kolaylaştırılması ve teşvik edilmesi yönünde idari düzenlemeler yapılacak.

Proje finansmanı fonu ve projeye dayalı menkul kıymetlere ilişkin gerekli düzenlemeler tamamlanacak. Kamu hizmeti niteliği taşıyan, altyapı, ulaşım, enerji, haberleşme, sağlık vb. alanlardaki projelerin sermaye piyasaları yoluyla finanse edilmesi ve bu yatırımlara vatandaşların iştirak edebilmesi mümkün hale getirilecek. Söz konusu idari düzenlemeler yılın ilk yarısında tamamlanacak. Söz konusu düzenlemeler Sermaye Piyasası Kurulu(SPK) sorumluluğunda olacak.

SPK’nın sorumluluğunda gerçekleştirilecek diğer düzenlemeler şu şekilde belirlendi:

  • Yenilikçi şirketlerin finansa erişimi için paya ve borçlanmaya dayalı kitle fonlaması uygulamaları hızla hayata geçirilecek.
  • Çevreye duyarlı yatırımların finansmanı amacıyla uluslararası standartlarla uyumlu rehber hazırlanarak yeşil tahvil ve sukuk ihraçları teşvik edilecek.
  • Emeklilik yatırım fonlarının Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu’nda işlem görmesi sağlanacak ve böylece vatandaşlarımız bireysel emeklilik sistemindeki bütün fonları alıp satabilecek.
  • Zamanaşımı nedeniyle Yatırımcı Tazmin Merkezi’ne devredilen yatırım hesapları, hak sahiplerinin talepleri durumunda iade edilerek mülkiyet hakkı güvence altına alınacaktır (terör, uyuşturucu, kara paranın aklanması suçları hariç)
  • Tahvil Garanti Fonu oluşturulacak ve bu suretle reel sektör şirketlerinin tahvil ihraçları kolaylaştırılacak.

SERMAYE PİYASALARI ALTIN ÇAĞINI YAŞIYOR

Ekonomik Reform Takvimi ile son dönemde atılan başarılı adımlarla sermaye piyasalarının büyümesine önemli katkılar sağlayan Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkan Ali Fuat Taşkesenlioğlu’na da önümüzdeki dönemde daha büyük görevler düşüyor. Sermaye piyasaları üzerinden şirketlere fon aktarılmasını sağlamak adına halka arzlara büyük önem veren Ali Fuat Taşkesenlioğlu döneminde sermaye piyasaları tarihi başarılara ulaştı.

Pay piyasasındaki yatırımcı sayısı 2019 yılsonunda 1 milyon 203 bin kişi iken, 2020 yılı Ekim sonu itibariyle 680 bin kişi artarak 1 milyon 883 bine ulaştı. 2021 yılı başında 2 milyon 156 bine ulaştı. 2019 yılı ilk 11 ayında 1,9 trilyon TL olan pay piyasası işlem hacmi, 2020 yılının ilk 11 ayında 5,7 trilyon TL’ye yükselirken, bu dönemde gerçekleştirilen halka arzlara ise ortalama 20 kat talep geldi. Bu sayede, aracı kurumların 2020 yılı 3. çeyreğindeki yıllıklandırılmış dönem kârı, önceki döneme göre yüzde 150 artarak 1,4 milyar TL’den 3,5 milyar TL’ye yükseldi. 2020 yılı sermaye piyasaları açısından önemli bir ivme kazandı. Şirketler birincil halka arz yöntemiyle 1.1 milyar TL, bedelli sermaye artırımı yoluyla 21.8 milyar TL fon sağladı.

Aynı dönemde borçlanma araçları yoluyla 248.6 milyar TL, kira sertifikaları ile 59.7 milyar TL, Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler (VDMK) aracılığıyla 1.2 milyar TL kaynak şirketlere aktarıldı. Böylece özel sektörün sermaye piyasası araçları ile sağladığı fon tutarı 2020’de toplam 332.5 milyar TL’ye ulaştı.

 

0