2015 yılında aracı kurumların pay senedi işlemleri bir önceki yıla göre yüzde 17 artarak 2 trilyon TL olurken, kaldıraçlı işlem hacmi de yüzde 121 artışla 17 trilyon TL`ye ulaştı.

Son güncelleme : 12.05.2016 10:53Aracı kurumların forex işlem hacmi, hisse senedi işlem hacimlerine göre 2015 yılı sonunda oldukça çarpıcı bir yükseliş gösterdi.

2015 yılında aracı kurumların pay senedi işlemleri bir önceki yıla göre yüzde 17 artarak 2 trilyon TL olurken, kaldıraçlı işlem hacmi de yüzde 121 artışla 17 trilyon TL’ye ulaştı.

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’nin açıkladığı verilere göre 2015 yılı sonunda aracı kurumların toplam varlıkları 15,3 milyar TL, özkaynağı ise 4 milyar TL oldu.

Toplam gelirler, özellikle kaldıraçlı işlemlerden elde edilen gelirlerin etkisiyle bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 26 artarak 2 milyar TL’ye çıktı. Sektörün net dönem kârı da yüzde 16’lik yükselişle 433 milyon TL’yi buldu.

YABANCI YATIRIMCININ PAYI YÜZDE 22 OLDU

2015 yılında aracı kurumların pay piyasası işlem hacmi yüzde 17 artarak 2 trilyon TL’ye yükseldi. Bu işlemlerin yüzde 54’ünü işlem hacmi en yüksek on aracı kurum gerçekleştirirken, işlemlerin yüzde 25’i internet üzerinden gerçekleşti. Yabancı yatırımcıların toplam işlemlerdeki payı yüzde 22 oldu.

2015 yılında 72 aracı kurum ve 4 banka vadeli işlemlerde 1.1 trilyon TL’lik işlem hacmine ulaştı. Aracı kurumlarca gerçekleşen vadeli işlemlerde yabancı yatırımcıların payı 3 puan artışla yüzde 28’e yükseldi.

Kaldıraçlı işlem (foreks) hacminde de hızlı artış devam ederken, toplam işlem hacmi 17 trilyon TL’ye ulaştı.

ARACI KURUMLARI 2015’DE 433 MİLYON TL KAR ETTİ

2015 yılında aracı kurum sektörünün toplam varlıkları 15,3 milyar TL’ye, özkaynakları da 4 milyar TL’ye çıktı. Toplam gelirler yüzde 26 artışla 2 milyar TL’ye ulaştı.

Sektörün en önemli gelir kaynağı olan aracılık gelirleri, işlem hacimlerindeki artışın etkisiyle yüzde 30 artarak 1,3 milyar TL’ye ulaştı. Bu gelirlerin %41’ini pay senedi işlemleri oluştururken, kaldıraçlı işlemlerden elde edilen gelirlerin aracılık gelirlerindeki payı yüzde 45’e yükselerek pay senetlerini geçti.

Kurum portföyüne yapılan işlemlerden elde edilen gelirler, 2014’e göre yüzde 28 artarak 100 milyon TL oldu. Bu gelirlerin 63 milyon TL’ssini türev işlemler oluşturdu.

Toplam giderler ise yüzde 27 artışla 1,7 milyar TL’yi aştı. Bu tutarın yaklaşık yarısını personel giderleri oluşturdu. Sektörün net dönem kârı yüzde 16 artışla 433 milyon TL oldu. Analize dâhil edilen 74 kurumdan 52’si kâr, 22’si zarar etti.

2014 yılında portföy yönetim şirketlerinin Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği çatısı altına girmesiyle, şirketlerin faaliyet ve finansal verileri 2015 yılından itibaren yayımlanmaya başlandı. Portföy yönetim şirketlerine ilişkin 2015 yılı analizi Birliğin üç aylık yayını Gösterge’nin Bahar 2016 sayısında kamuoyuna sunuldu.

TSPB, portföy yönetim şirketlerini mercek altına alan analizinde şirketlerin 2014 ve 2015 yılı faaliyet ve finansal verilerini karşılaştırdı.

2014 sonunda portföy yönetim şirketlerince yönetilen portföy büyüklüğü 82 milyar TL iken, bu tutar 2015 sonunda yüzde 233 artarak 101 milyar TL’ye ulaştı. Bu artışta emeklilik yatırım fonları etkili oldu.

Portföy yönetim şirketlerince 41 milyar TL’si yatırım fonu, 48 milyar TL’lik de emeklilik yatırım fonu yönetiliyor. Özel portföy yönetimi kapsamında hizmet verilen bireysel ve tüzel yatırımcıların portföy büyüklüğü ise 12 milyar TL civarında.

PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETLERİ 2015 YILINDA 91 MİLYON TL KAR ETTİ

Yeni düzenleme ile uygulamaya konulan asgari sermaye gereksinimlerindeki artışla birlikte portföy yönetim şirketlerinin özsermayesi 2015 yılında yüzde 25 artarak 456 milyon TL oldu. Sektörün toplam varlıkları ise 507 milyon TL’ye yükseldi.

2015’te sektörün portföy yönetim faaliyetlerinden elde ettiği gelirleri biir önceki yıla göre yüzde 27 artarak 290 milyon TL’ye çıktı. Yatırım fonu yönetiminden sektör 177 milyon TL gelir kaydetti.

2015 yılında emeklilik yatırım fonlarının yönetiminden elde edilen gelirler yüzde 33 artarak 91 milyon TL oldu.

Rapora göre ortalama yıllık yatırım fonu yönetim ücreti oranı yüzde 0,46 olarak hesaplanırken, emeklilik yatırım fonu yönetim ücreti oranı ise yüzde 0,22 olarak belirlendi. Ancak bu oranın yatırımcılardan tahsil edilen değil, portföy yönetim şirketlerine kalan pay olarak değerlendirilmesi gerekiyor.

Özel portföy yönetiminden de sektör aynı dönemde 22 milyon TL gelir elde etti.Sektörün net kârı 2015 yılında artan gelirlerin etkisiyle, bir önceki yıla göre yüzde 31 artarak 91 milyon TL’ye yükseldi. Bu dönemde 19 portföy yönetim şirketi kâr ederken, 27’si zarar etti.

0